SPLOŠNA PRAVILA

I. Upoštevajte IVAO Rules and Regulations.
II. Vse etape morajo biti odletene online in z realnim vremenom (simulacija dnevnega časa je dovoljena).
III. Etape morajo biti odletene s prisotnostjo ATC kontrole (največ dve etapi smeta biti odleteni brez ATC kontrole).
IV. Etape morajo biti odletene z normalno hitrostjo simulacije – simulation speed (1x).
V. Bodite pozorni pri izpolnjevanju plana poleta. PIREPs z napačnimi navedbami ICAO kod letališč, napačnimi pravili letenja, napačnimi izstopnimi in vstopnimi točkami v CTR, itd… bodo zavrnjeni.
VI. Uporabnik lahko odleti največ 2 etapi dnevno.
VII. V teh pravilih in v “Tour Reporting system” bodo objavljena natančna navodila za letenje po posameznih etapah.
VIII. Etape morajo biti odletene v natančnem vrstnem redu, kot bo objavljeno v navodilih. Priporočamo, da se striktno držite priporočenih poti, ki bodo objavljene v navodilih, saj neupoštevanje priporočil lahko vodi v zavrnitev posamezne etape.
IX. Prenesite si najnovejše scenarije letališč. Na voljo so številni brezplačni scenariji.

Za vse etape je potrebno uporabljati letala generalne aviacije

POMEMBNO: Zaradi pravilnega beleženja leta v sistemu “IVAO Tracking System” se prijavite se vsaj 6 minut pred predvidenim časom odhoda in ostanite prijavljeni še 6 minut po pristanku. Vaš let bo zavrnjen če ne boste upoštevali tega pravila.

NAGRADA

Po odleteni celotni turi in zaključenih vseh poročilih o letih, boste dobili značko “Division VFR Tour”.

VFR

ETAPE

Etapa Odhod Prihod Razdalja Čas leta Maks. hitrost Maks. višina Ruta Zahtevani TNG
1 LJPZ LIPB 143 00:57 150 KIAS 10500 LJPZ PE2 PE1 VFR3 SORICA LJBO TIBRO PBS1 LIPB LJBO
2 LIPB LJSG 157 01:02 150 KIAS 10500 LIPB PBN1 DETSA W1 W3 LOWK SIERRA KLAGY LJSG LOWK
3 LJSG LHPP 133 00:53 150 KIAS 10500 LJSG CELJE VFR2 VELIKA NEDELJA LJPT OBUTI KOPRY LHPP LJPT
4 LHPP LJCE 116 00:46 150 KIAS 10500 LHPP VEBAL E2 S2 LDZA N3 KASINA N1 MAGAM CN LJCE LDZA
5 LJCE LDPL 127 00:50 150 KIAS 10500 LJCE CW TREBNJE VFR1 LAZE COL LJAJ COL DIVACA USELU N5 W4 W5 LDPL LJAJ
6 LDPL LHSM 198 01:19 150 KIAS 10500 LDPL E6 E3 USELU DIVACA VFR1 LAZE S1 S2 S3 LJLJ NE CELJE VFR2 DIMLO LHSM LJLJ
7 LHSM LJDI 146 00:58 150 KIAS 10500 LHSM DIMLO LJMS ME4 VFR2 CELJE VFR1 DIVACA LJDI LJMS
8 LJDI LOWG 116 00:46 150 KIAS 10500 LJDI DIVACA VFR1 CELJE MS2 MS1 LJMB MN1 GOLVA KALSDORF LOWG LJMB
9 LOWG LJPO 91 00:36 150 KIAS 10500 LOWG SENDERDOBL RADLY CELJE NE LJLJ S3 S2 S1 LAZE LJPO LJLJ
10 LJPO LJLJ 201 01:20 150 KIAS 10500 LJPO RAZDRTO VFR1 PE1 PE2 LJPZ PE2 PE1 VFR1 TREBNJE CW LJCE CN MS3 MS1 LJMB MS1 MS2 CELJE NE LJLJ LJPZ,LJCE,LJMB
Skupna razdalja: 1.428    Predviden čas letenja: 9:27

POROČANJE – TOUR REPORTING SYSTEM