Izvedi vojaške in policijske naloge z različnimi zrakoplovi.

Splošna pravila in pogoji

I. Upoštevati je potrebno vsa IVAO pravila in predpise.
II. Vse etape morajo biti odlete na IVAO mreži s pravim vremenom in časom.
III. Etape morajo biti odletene z normalno hitrostjo simulacije.
Pospešeni leti niso dovoljeni.
IV. Največji dovoljen čas odklopa med etapo je 20 minut.
V. Načrt poleta mora biti v celoti pravilno izpolnjen v nasprotnem primeru bo etapa zavrnjena.
Paziti je potrebno na pravila letenja, opremo, ICAO kode, ruto, itd.
VI. Največ dve etapi na dan sta lahko odleteni v danem vrstnem redu.
VII. Zaključene etape se morajo vnesti v sistem tur.
Paziti je potrebno na pravilen datum in čas v UTC.
VIII. Za pravilno delovanje sistema, se je potrebno prijaviti 6 minut pred predvidenim odhodom in ostati prijavljen 6 minut po prihodu.
Neupoštevanje tega pomeni, da se let ne zabeleži pravilno in etapa ne bo priznana.
IX. Pred letom je potrebno preveriti za nove scenarijev.
Brezplačni scenariji za Slovenijo so na voljo in so obvezni za uporabo zaradi mnogih nadgradenj voznih stez in ploščadi.

Omejitve ture

I. Etape morajo biti odletene s prisotnostjo Slovenske kontrole zračnega prometa.
Največ dvet etapi smeta biti odleteni brez Slovenske KZP.
II. Tura spada med posebne operacije, zato je potrebno skrbno pregledati to področje.
Vsaka naloga ima svoj briefing, ki ga je potrebno preučiti pred izvedbo.
III. Dovoljeni so zrakoplovi iz briefinga oziroma njim podobni.
Vsaka naloga opredeljuje operatorja; ali je to vojska, policija in tip zrakoplova
IV. Nadzvočna letala niso dovoljena.
V. Največja dovoljena hitrost je odvisna od naloge.
VI. Tura se konča 31. decembra 2018.
VII. V polje ostalih informacij je potrebno vključiti opombo:
RMK/SLOSPEC18
VIII. Bo še objavjeno…

Etape

Tura bo izšla v začetku maja 2018!

Etape bodo sestavljene iz nalog kot so reševanje v gorah, medbolnišnični prevoz, nadzor prometa in meje ter leti z vladnim Falconom kot tudi prevoz tovora s Turboletom ter še mnogo drugih nalog.

Poročanje o napredku

Po vsaki odleteni etapi izpolnite poročilo v IVAO Tour sistemu.

Nagrada

Po odleteni celotni turi in zaključenih vseh poročilih o letih, boste dobili značko “Division Special Operations Tour”.