CPDLC je kratica za Control-Pilot Data Link Communications. Gre za sistem, ki omogoča elektronsko podatkovno komunikacijo med kontrolorjem (ATC) in pilotom

S povečanjem zračnega prometa postajajo frekvence vse bolj in bolj obremenjene. Gostota prometa predstavlja resen izziv, s katerim se morajo soočati piloti in kontrolorji po vsem svetu,.

Sistem vCPDLC zagotavlja podatkovno – besedilno komunikacijsko rešitev, ki omogoča pilotom in ATC-jem pošiljanje zahtev (requests), odobritev (clearance) in potrditev (reports) sporočil.

Storitve vCPDLC so na voljo za vse zrakoplove, ki letijo v zračnem prostoru LJUBLJANA FIR (LJLA) nad FL 245.

V zračnem prostoru LJUBLJANA FIR (LJLA) so na voljo naslednje storitve vCPDLC:

    • DLIC (data link initiation capability)
    • ACL (ATC clearances and instructions)
    • ACM (ATC communications management)
    • AMC (ATC microphone check)

Uporaba vCPDLC v zračnem prostoru LJUBLJANA FIR (LJLA) ni obvezna in se izvaja po presoji ATC.

Za uporabo sistema morate biti prijavljeni v mrežo IVAO.

Več o sistemu si lahko preberete na spletni strani vCPDLC

Sistem vCPDLC

Objavljeno: 26.01.2019